Odpis z księgi wieczystej

Odpis zupełny z księgi wieczystej jest dokumentem wydawanym przez Centralną Informację, zawiera on aktualne wpisy oraz wzmianki o wnioskach przesłanych do sądu, skargi orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach, wszczęciu postępowań z urzędu. Ponadto, odnajdziemy w nim wpisy wykreślone dotyczące np. poprzedniego właściciela, wykreślonej hipoteki, poprzedniego numeru działki, a także wszelkie modyfikacje w księdze wieczystej elektronicznej powstałe po dacie wprowadzenie księgi wieczystej w wersji papierowej do systemu elektronicznego.

Trzeba powiedzieć o tym, iż mamy do dyspozycji jeszcze zwykły odpis z księgi wieczystej, który najczęściej przedkładamy notariuszowi, bankowi lub sądowi, poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy to wymagany jest zupełny odpis. Otóż, zawiera on informacje tylko o ostatnich wpisach do księgi wieczystej, a także dane dotyczące wniosków przesłanych do sądu, skarg, orzeczeń referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach, wszczęciu postępowań z urzędu, czyli krótko mówiąc, nie dowiemy się z niego, kto był poprzednim właścicielem nieruchomości i czy była ona wcześniej obciążona. Warto także dodać, iż w wersji elektronicznej księgi wieczystej wpisy aktualne są na jasnym tle, zaś dla odróżnienia wpisy historyczne na ciemnym tle (widoczne tylko w zupełnym odpisie). Jeżeli chodzi koszty związane z ich wydaniem, to w przypadku zupełnego odpisu musimy zapłacić 60 złotych, a za zwykły odpis z księgi wieczystej 30 złotych.

Oczywiście, aby w ogóle uzyskać odpis z księgi wieczystej musimy znać jej numer. Jeżeli nie wiemy, jaki on jest, będziemy musieli go ustalić. W tym celu warto się udać do organu zajmującego się ewidencją budynków i gruntów. Następnie musimy sporządzić wniosek na odpowiednim formularzu, w którym musi się znaleźć nasze imię, nazwisko, adres, oznaczenie sądu i wydziału wieczystoksięgowego oraz oznaczenie wniosku o wydanie odpisu z ksiąg wieczystych. Trzeba podkreślić to, iż odpisy w wersji elektronicznej są wydawane niemalże natychmiast, natomiast w przypadku odpisów papierowych przeciętnie musimy na nie czekać nawet do 3 tygodni.

Oprócz tego, nie musimy odpisu odbierać osobiście, tylko może on zostać przesłany listem poleconym na wskazany we wniosku przez nas adres. Ale w tym wypadku powinniśmy mieć świadomość tego, iż będziemy musieli na niego dłużej poczekać.