Sprawdzanie księgi wieczystej

Na początku warto zaznaczyć to, że od niedawna Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło nam sprawdzanie ksiąg wieczystych online. Oczywiście, w tym celu wystarczy tylko odwiedzić witrynę internetową ekw.ms.gov.pl lub stronę główną Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, a co najważniejsze wgląd do księgi wieczystej jest całkowicie darmowy.

Przede wszystkim, dzięki tej możliwości zainteresowana osoba może sprawdzić czy dana nieruchomość nie jest obciążona np. hipoteką. Na uwagę zasługuje także fakt, że treść księgi wieczystej będzie można przeglądać w sieci wraz z wzmiankami naniesionymi przez sąd. Aby uzyskać interesujące nas dane należy wpisać pełny numer księgi wieczystej. Jednakże musimy mieć na uwadze to, że system zezwala wyłącznie na wgląd do tych ksiąg, które zostały wpisane do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych. Jako ciekawostkę możemy podać, iż w roku 2011 w systemie było zarejestrowanych 12 mln ksiąg prowadzonych przez 116 wydziałów na 18,8 mln wszystkich istniejących. Trzeba podkreślić to, iż proces elektronizacji wszystkich dotychczasowych ksiąg wieczystych ma się zakończyć do końca 2013 roku.

Warto powiedzieć o tym, iż sprawdzanie ksiąg wieczystych online ma zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonych transakcji, a ponadto usprawnić pracę sądów i wszelkie procedury egzekucyjne. Otóż, dzięki danym umieszczonym w Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych nawet w momencie podpisywania umowy będzie możliwy wgląd do księgi wieczystej, co nas może uchronić przed podpisaniem umowy kupna domu, który jest obciążony. Poza tym, dzięki temu systemowi także pracownicy pracujący w wydziałach ksiąg wieczystych będą mogli szybciej rozpatrywać wpływające do nich wnioski. Należy podkreślić to, iż księgi wieczyste mają charakter jawny, w związku z czym każdy ma prawo do ich przeglądania po wskazaniu odpowiedniego numeru księgi.

A, co ciekawe w kolejnych latach Minerstwo Sprawiedliwości planuje też wprowadzenie obsługi elektronicznych wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej i dokonanie rejestru wpisu do ksiąg wieczystych, wraz z systemem płatności, a także uzyskanie odpisu ksiąg wieczystych drogą elektroniczną.