Ustalenie numeru księgi wieczystej

Każda księga wieczysta posiada swój numer i na jego podstawie możemy zapoznać się z jej treścią. Oczywiście, może uczynić to każdy, z tego względu iż księgi wieczyste są jawne. Trzeba powiedzieć o tym, że informacji dotyczącej numeru księgi wieczystej powinien udzielić nam właściciel nieruchomości, bywa iż znajduje się on także w akcie notarialnym potwierdzającym własność domu czy działki.

Natomiast, gdy sprzedający niech chce nam podać lub nie pamięta numeru, możemy też go zdobyć na własną rękę, chociaż czasami jest to zadanie czasochłonne. Z pewnością, najłatwiej jest uzyskać numer księgi wieczystej, gdy jest ona w wersji elektronicznej, ponieważ wtedy wystarczy tylko adres oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości. Niestety, gdy mamy do czynienia z księgą wieczystą w wersji papierowej, formalności będą trwały nieco dłużej. Po pierwsze, będziemy musieli się udać do właściwej komórki geodezyjnej w urzędzie gminy i wypełnić stosowny wniosek o udzielnie informacji na temat numeru księgi wieczystej. Powinniśmy w nim podać swoje dane osobowe, adres, numer telefonu, PESEL, a przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą konieczny będzie NIP. Warto zwrócić uwagę na to, że gdy chcemy odnaleźć numer księgi wieczystej po nazwie firmy lub po nazwie osoby prawnej, będzie niezbędny jej adres oraz REGON.

Warto zwrócić uwagę na to, że odnalezienie numeru księgi wieczystej może być utrudnione z powodu ciągłych zmian w zasadach ich numerowania. Otóż, numer księgi wieczystej w wersji papierowej po jej przeniesieniu do systemu elektronicznego jest tylko jednym z elementów nowego numeru. Należy powiedzieć o tym, iż zaczyna się on od czteroznakowego kodu sądu, po którym następuje dotychczasowy numer księgi i na końcu znajduje się cyfra „kontrolna”.

A, więc biorąc pod uwagę róże zawirowania ze zmianami numerów ksiąg wieczystych, najlepiej jest się udać do działu ewidencji budynków i gruntów, gdzie mamy nieograniczony dostęp do danych. Pamiętamy o tym, iż tego rodzaju ewidencja prowadzona jest na szczeblu powiatowym, w związku z czym musimy się udać do właściwego starostwa. Kiedy mamy już numer księgi wieczystej, możemy poprosić o odpis zupełny lub zwykły, na podstawie którego dowiemy się, kto jest właścicielem nieruchomości i czy nie jest ona obciążona, np. hipoteką.